Iskolatörténet

A történet 1997 májusában, egy késő tavaszi napon kezdődött azzal a megtisztelő látogatással, amikor intézményünket, a Batthyány Ilona Általános Iskolát felkereste Szilasi György és Topolay Elek, a SzilTop Oktatási Kht. két alapító tulajdonosa. Szimpatikus vendégeink elénk tárták elképzelésüket egy olyan esti gimnáziumi rendszerről, mely behálózva az egész országot lehetőséget nyújtana azoknak a hallgatóknak az érettségi bizonyítvány megszerzésére, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak a középiskolából, a közoktatás rendszeréből. Igazgatónk, Tóth Györgyné – Gitta – felvilágosult, széles látókörű vezetőként nyitott volt minden innovatív kezdeményezésre, ami a diákok és az iskola számára egyaránt gyümölcsözőnek látszott. Az álmok megvalósulásában elsőre némileg kétkedtünk, de hamar beigazolódott a Budakalász Gimnázium létjogosultsága, az alkotók szakmai felkészültsége és sportszerű hozzáállása. Elek és Gyuri akkor elmondta, hogy olyan gimnáziumról álmodnak, ahol pedagógus és hallgató egyaránt elégedett, jól érzi magát, és kölcsönösen együttműködik egy sikeres érettségi elérésében.

Így azután, a következő tanévtől Cinkotán is belevágtunk a gimi megszervezésébe. Az első tanévben Somogyi Zoltán volt a tagintézmény vezetője, mi, tanárok pedig többen elvégeztük az egyetemet illetve befejeztük már megkezdett egyetemi tanulmányainkat annak érdekében, hogy az általános iskola tanárai közül állíthassuk fel a gimnázium tanári karát. Már a kiválasztásban is szerepet játszott, hogy a nevelőtestületünk magasan képzett volt, hiszen a pedagógusok közel ötöde rendelkezett egyetemi végzettséggel. Több külsős kolléga, a Szerb Antal Gimnázium valamint a Corvin Mátyás Szakközépiskola és Gimnázium tanárai hosszú éveken át segítették, – néhányan közülük ma is – segítik munkánkat óraadóként. Nagyon kellemes éveket töltöttünk el együtt, máig is szívesen gondolunk mindannyiukra, s azóta is jó kapcsolatot ápolunk mindkét középiskolával.

A második tanévtől öt éven át tagintézmény-vezetőként Mikó Magdolna irányította a cinkotai tagintézményt, amelynek mai napig is biológiatanára. Vezetése idején évfolyamonként három párhuzamos osztály is működött, 300-400 fő közötti tanulólétszámmal, évente mintegy száz érettségizővel. A Budakalász Gimnázium első igazgatója Reppa László volt, majd egy ideig Szilasi György és Topolay Elek látta el ezt a feladatot, 1999-ben Seres Istvánné Ica lett a gimnázium igazgatója, aki mai napig is ellátja ezt a tisztet. Az első érettségi vizsgát 2000-ben szerveztük meg, mi legalább annyira izgultunk, mint a hallgatók. Az első elnökünk a Batthyány-Strattmann László Gimnázium és Szakközépiskola akkori igazgatója volt, aki nagy tapasztalattal, türelemmel és sok-sok jóindulattal segített át minket a kezdeti nehézségeken. Még tapasztalatszerzésre is elmentünk Budakalászra, az ottani érettségi vizsgát meglátogatni, nagy segítségünkre volt kezdeti nehézségeink áthidalásában Székely György is. Az érettségi vizsgák szervezésébe később olyan jól beletanultunk, hogy hosszú éveken át őszi érettségi vizsgaközpontként is működtünk, a régió középiskolás tanulói számára. Az érettségi elnökök pozitív visszajelzései megerősítik munkánk sikerét: a jegyzőkönyvek pozitív visszacsatolásról, elismerő véleményekről tanúskodnak; sokszor kaptunk olyan elnöki értékelést is, mely szerint hallgatóink felkészültsége és vizsgaeredményei a nappalisokéval vetekednek.

Szintén az első években indultak el az OKJ-s szakképesítést nyújtó, érettségi utáni képzések, jött létre a Cinkotai Szakközépiskola, mely több éven keresztül működött Herman Ferenc tanár úr vezetésével, aki később a gimnázium tagintézmény-vezetőjeként dolgozott 2015 szeptemberében bekövetkezett haláláig. Egy időben tagintézményünk is volt a nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola épületében, ahol szintén a mi tanáraink tanítottak.

A tankötelezettségi kor 18 évre emelésével és a környék lakosainak fokozatos beiskolázásával, elkezdett csökkenni az érdeklődők, jelentkezők aránya, évről évre kevesebb tanulónk lett, néhány éve évfolyamonként egy-egy osztállyal állandósult létszámunk, de működünk!

Az elmúlt két évtized alatt sok-sok élményt, tanórát, rendezvényt, vizsgát, dolgozatot, izgalmat, sikert, nevetést éltünk meg együtt. Sokan szereztek nálunk érettségit, majd tanultak tovább, egészen a diploma megszerzéséig. Tanult együtt anya és lánya, házaspár, testvérek, barátok egyaránt. A hallgatók célja az érettségi bizonyítvány megszerzésével elsősorban egy jobb munkalehetőség elérése, vagy egy magasabb pozícióba kerülés volt, de minden évben akadtak közöttük továbbtanulók is. Emlékezhetünk országos rendezvényekre, melyeken a vezetők tapasztalatcseréjén és konzultációkon túl, mindig részesei lehettünk igényes tanulmányi versenyeknek, magyar, történelem és egyéb tárgyakból is. Nagyszabású pályázatokon, ösztöndíj programokon is részt vehettek a hallgatók, és magas színvonalú tudományos és művészeti előadásokkal is gazdagodhattunk a SzilTop-találkozókon. Kellemes emlékeket nyújtottak ezek az élmények. Szívesen emlékszünk vissza a cinkotai ballagásokra, hangulatos bankettekre, melyre a végzős hallgatók minding meghívták tanáraikat, még olyan ünnepélyes bizonyítványosztásunk is volt, amit pezsgős koccintással zártunk a végzősökkel együtt. Készültek osztályképek, közös emlékként. Ezeknek a régi, elhalványult hagyományoknak a felelevenítésére törekszik Fülöp Károly, jelenlegi tagintézmény-vezetőnk, aki a kezdetektől fogva magyartanárunk is egyben. Így nagy igyekezettel tervezzük és szervezzük ebben a tanévben a ballagást tizenkettedik évfolyamosainknak, és készülünk egy kerti partin megünnepelni a sikeres érettségit, továbbá kirándulásokra, kulturális programokra invitáljuk valamennyi diákunkat. Idén például jártunk a Természettudományi Múzeumban, a József Attila Színház Három sárkány c. előadásán és a mohácsi busójáráson.

Nekünk, az iskola jelenlegi tanárainak – különösen, akik a kezdetektől a mai napig is tanítunk – szívügyünk az esti gimnázium sikere és léte. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelenlegi háromosztálynyi, száz fő körüli tanulólétszámot felfejlesszük, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy iskolánk a régi fénykorát megközelítő sikeres eredményeket érjen el.

Szerző: Dr. Mikó Magdolna
Az anyag összeállításában közreműködött: Fülöp Károly
Cinkota, 2016. március 9.


A Budakalász Gimnázium Cinkotai Tagiskolájának korábbi intézményvezetői:

Somogyi Zoltán: 1997-1998
Mikó Magdolna: 1998-2003
Herman Ferenc † : 2003-2015


Nálunk tanítottak

 

Baczkóné Peczkay Júlianémet nyelv
Bojti Ferencmatematika, fizika
Boros Tamásmagyar nyelv és irodalom, történelem
Csomós Zoltánművészettörténet
Dr. Koncz Béláné †magyar nyelv és irodalom
Dudás Anikónémet nyelv
Erdélyi Aradi Beaangol nyelv
Ferenczy Ágotamagyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Hazir Barbaramatematika, fizika
Hegedüsné Lellei Andreaangol nyelv
Herman Ferenc †matematika, informatika
Illés Csabafizika, matematika
Kállai Eszter Etelkamagyar nyelv és irodalom, történelem
Keresztesi Jánosmatematika
Kincses Ildikómatematika
Kolozsné Tóth Edinanémet nyelv
Kózol Ákosinformatika
Kózol Ákosnémagyar nyelv és irodalom
Loj Zsuzsannamagyar nyelv és irodalom
Magineczné Váradi Évamagyar, történelem
Marosi Alexandermatematika, fizika
Melegh Lórántné dr. Mallár Éva †történelem
Mervald Györgymatematika
Némethné Nyikos Katalinbiológia
Rubint Istvántörténelem, művészettörténet
Simon Jánosnékémia
Szendy Dorottyamatematika
Szilágyi Gyöngyiangol nyelv
Szilvási Pétertörténelem
Varga Ilonanémet nyelv
Vigh Hajnalkamagyar nyelv és irodalom