In memoriam

Dr. Koncz Béláné
Dr. Koncz Béláné
    Mély megrendüléssel hallottuk a szomorú hírt dr. Koncz Béláné, iskolánk egykori tanárának haláláról.Zsóka néni a Batthyány Ilona Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára volt; az anyanyelv féltő szeretete, kedves lénye, harmonikus tanári személyisége, minden helyzetben megmutatkozó humánuma kivívta mindannyiunk szeretetét, tiszteletét.Ő volt a jó értelemben vett „régi vágású” magyartanár-nemzedék egyik utolsó képviselője, aki minden megnyilvánulásában a magyar nyelv, a költészet, múltunk értékeinek és hagyományainak tiszteletére nevelt, megőrzésük és ápolásuk fontosságát hangsúlyozta. Önmagával szembeni igényessége a többieket is magával sodorta; mintát adott gyermeknek-felnőttnek egyaránt. Évekig vezette a magyar munkaközösséget, értekezleti beszámolóit mindig valamely aktuális idézettel indította, felszólalásainak mindig üzenete volt, amire oda kellett figyelni. Humorára is szeretettel emlékezünk, a tantestületünkről zseniálisan megírt karácsonyi verse feledhetetlen.Cinkotai indulásakor az esti gimnázium alapító tantestületének is tagja volt 1997-ben; az iskola korai szakaszában magyar nyelv és irodalmat tanított nálunk. Örültünk, hogy együtt dolgozhattunk vele. Hiányzik. Nemcsak most: igazából mióta elköszönt iskolánktól.Dr. Koncz Bélánétól hozzátartozói kérésére szűk családi körben vesznek végső búcsút.
    Hermann Ferenc
    Hermann Ferenc1949-2015
    Több mint másfél évtizedig dolgoztunk együtt Herman Ferenc kollégánkkal, barátunkkal. Meghatározó egyénisége volt az általános iskolának, matematikára és számítástechnikára tanította a gyerekeket, s bizony kollégái közül is többünknek ő mutatta az első lépéseket a számítógép, az informatika világába. Rendszergazdája volt az iskolai hálózatnak, s közben nélkülözhetetlenné vált munkája az iskola gazdasági tervezésében, tantárgyfelosztásában, statisztikai kimutatásaiban. Sokszor adódott egy-egy feladat, mire többen csak a fejünket fogtuk, ő már látta – és hamarosan – hozta is a megoldást.Általában is a megoldásokat kereste: bármilyen problémával álltunk is elé, lehetőségeihez mérten mindig segített. Sokáig párhuzamosan dolgozott az általános iskolában és a gimnáziumban. Előbbiből – ahol munkaközösség-vezető is volt – később visszavonult, s figyelmét teljesen a felnőttoktatásra fordította. 2003-tól volt a Budakalász Gimnázium Cinkotai Tagiskolájának vezetője, irányítása alatt működött a Cinkotai Szakközépiskola, ami érettségizett diákjainknak adott további szakirányú képzési lehetőséget, gazdasági ügyintéző és informatikus szakterületeken.Szinte haláláig dolgozott mindnyájunkért: kollégáiért és tanítványaiért a gimnázium tagiskola-vezetőjeként azért, hogy diákok százai érettségizhessenek sikerrel, megnyitva ezzel számukra a jobb lehetőségekhez, új munkahelyekhez vezető utat. Kitartó szigorral, de mindig atyai jó szándékkal nevelte őket, s vezetett minket pedagógusokat, sajátos fanyar humora oldotta a hétköznapok szürke nehézségét. Kedves Feri! Mindnyájan hálásan köszönjük áldozatos munkádat; az utóbbi időben már éreztük, láttuk, tudtuk, hogy erőd megfogyatkozott, de dacolva a makacs kórral mindvégig elláttad feladataidat, s szeretnénk hinni, hogy kicsit belőlünk, az együtt töltött időből is merítettél erőt mindehhez. Nyugodj békében! Herman Ferenc méltósággal viselt hosszas betegség után 2015. szeptember 21-én éjjel hunyt el, életének 66. évében.